TURIZAM U PRELOGU - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PRELOGA

Go to content

Main menu:

TURIZAM U PRELOGU

PRELOG INFO

OBILAZAK CRKVE Sv. JAKOBA


Od građevina na području Grada valja istaknuti župnu crkvu koja se spominje u kanonskim vizitacijama još 1334. godine. Pod titularom sv. Jakoba Apostola spominje se od 1650. godine. Nova barokna crkva građena je od 1758. do 1761. godine., a njezin svod s kupolicama nad širokom crkvenom lađom prvijenac je u hrvatskoj crkvenoj arhitekturi. Trodijelni oltar u svetištu s likovima sv. Jakoba, sv. Josipa i sv. Ivana Nepomuka, kao i oltarni retabl, predstavljaju remek djelo baroknih majstora Josipa Hermana i Vida Koenigera. Unutrašnjost crkve oslikao je talijanski slikar Alojzije Belli (1813.), a oltarne pale sv. Gospe od krunice i sveta Tri Kralja na bočnim neogotičnim oltarima, naslikao je Giacomo Barollo. Crkva je temeljito obnovljena od 1997. do 2001. godine.ARHEOLOŠKE ISKOPINE - KRUŽNA KULA

Kružna kula pred župnom crkvom otkrivena je 1997. godine te predstavlja arheološki nalaz od najvećeg značenja za Grad Prelog. Naime, na starim pečatima Trgovišnog poglavarstva Preloga nalazi se spomenuta kula kao heraldièki identitet Grada. Postanak kružne kule možemo usporediti s prodorom Tatara u Međimurje i u Hrvatsku 1242. godine. Njihova rušilačka posjetnica ponukala je hrvatsko-ugarskog kralja Belu IV. da obnovi opustošenu zemlju. Zbog toga je pozvao kraljevske goste u Međimurje, koji su osnovali trgovište Prelog, kraj kojega se nalazio brodski prolaz na Dravi. Želeći se zaštititi od budućih neprijateljskih provala novi stanovnici su najvjerojatnije podigli obrambeni ili fortifikacijski objekt kružnog oblika.OBILAZAK JEZERO - HE DUBRAVA

Akumulacijsko jezero HE Donja Dubrava je najveće umjetno jezero u Hrvatskoj sa površinom od 16 km pogodno za razvitak vodenih sportova i rekreaciju. U sklopu jezera nalazi se lučica sa marinom uz mogućnost vezova, te prateći ugostiteljski objekat.KAPELICA Sv. HUBERTA I SPOMEN OBILJEŽJE „Tragedija na Dravi“

Jedinstvena kapela posvećena Sv. Hubertu zaštitniku lovaca, matematičara, optičara i radnika u metalnoj industriji. U sklopu kapelice nalazi se spomen obilježje „Tragedija na Dravi“. Davne 1953. godine grupa od 2 čamca krenula je u nabavu šibe za pletenje i prilikom prelaska Drave došlo je do havarije te se utopilo 13-ero ljudi i taj spomenik je posvećen njima u spomen.RIBOLOV NA RUKAVCU DRAVE PERUTNICA

Uz sam početak jezera nalazi se rukavac rijeke Drave o kojem brigu vode članovi ribičkog društva Glavatica Prelog, te nude mogućnost sportskog ribolova. Taj dio ribolovnog područja bogat je šaranom. Uz samo jezero na derivacionom kanalu koji se proteže od Otoka do Svete Marije odnosno hidroelektrane nudi se mogućnost ribolova najkvalitetnije slatkovodne ribe – pastrve, te ta aktrakcija privlači brojne ribolovce iz cijele zemlje.POSJET OPG ZADRAVEC OPOROVEC

Malo idilično selo Oporovec nalazi se nadomak jezera, a familija Zadravec bavi se uzgojem koza i izradom kozjih proizvoda od kozjeg mlijeka. Nudi se mogućnost degustacije domaćeg kruha te kozjih proizvoda.BUŠOTINA TERMALNIH VODA DRAŠKOVEC
– Hortus Croatiae

Uz samo mjesto Draškovec nalazi se bušotina termalnih voda – u planu je izgradnja toplica. Na dubini od 4500 metara bušotine nalazi se termalna voda temperature 110 stupnjeva koja će se koristiti za potrebe budućih toplica i zdravstveno lječilišnog kompleksa. Izgradnjom navedenih toplica očekujemo razvitak velikih turističkih potencijala ovog područja.


VOŽNJA DRAVOM DO LEGRADA (će Mure u Dravu)

Legrad – malo mjesto koje je nekad bilo u sklopu Međimurja, ali je promjenom toka rijeke Drave katastarski pripalo Koprivničko-križevačkoj županiji. Poznavaci rijeke Drave vele da je pravi rezervat netaknute prirode i istinskog vizualnog doživljaja.
Prema potrebi nudi se mogu
ćnost prikaza zlatarenja. Zlatarenjem su se ljudi s ovog područja uz Dravu bavili još od doba Marije Terezije. Još postoje zlatari s područja Donjeg Vidovca i Donje Dubrave koji su se bavili tim starim zanatom te mogu prezentirati način na koji se pronalazi zlato.LOKALITET FERENČICA (ostaci rimskog naselja)

Na ulazu u Prelog nalazi se rimsko nalazište „Ferenčica“ koje se može na temelju zasad oskudnih istraživanja datirati između III. i V. stoljeća naše ere. Ferenčica je rimsko nalazište značajnih razmjera, iako nedovoljno istraženo. Potvrđeni su arheološki ostaci antičkog naselja, a vanjska manifestacija nalazišta gotovo je nezamjetljiva i nažalost nije u funkciji za razgledavanje.


 
Traži
Back to content | Back to main menu